Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên Chương trình Không gian văn hóa

“Tôi nghĩ ý nghĩa giáo dục của Bảo tàng này rất là lớn. Và tôi chắc rằng với cách làm của mình để giới thiệu một con người, một gia đình để thông qua đó giới thiệu một cách sinh động lịch sử của đất nước, những bước thăng trầm của đất nước, thì chắc chắn sẽ thu hút được người xem”, Nguyễn Văn Huy.
Giới thiệu Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên chương trình "Không gian văn hóa", Đài Tiếng nói Việt Nam ngày 14 tháng 11 năm 2014.  

Giới thiệu Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên chương trình Không gian văn hóa, Đài Tiếng nói Việt Nam, ngày 14 tháng 11 năm 2014

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZPrPcCcK8bw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét