Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên Cafe sáng của VTV3

The Nguyen Van Huyen Museum on the Morning Cafe program of Vietnam Television, Channel 3, broadcast on Jan 20, 2015.F: www.facebook.com/NguyenVanHuyenMuseum
Email: museum(at)nguyenvanhuyen.org.vn
W: www.nguyenvanhuyen.org.vn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét