Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Học bổng Nguyễn Văn Huyên

1. Học bổng do gia đình GS Nguyễn Văn Huyên trao cho học sinh xuất sắc tại trường THPT Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức, Hà Nội, từ năm học 1998-1999.

2. Quỹ hỗ trợ nghiên cứu khoa học Nguyễn Văn Huyên, thuộc Khoa Văn -Xã hội, Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

3. Chúng tôi đang chuẩn bị xây dựng Quỹ học bổng dành cho sinh viên ngành Nhân học văn hóa-xã hội ở Việt Nam. Mong nhận được sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét