Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Những người bạn của Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

I. Nhóm tham gia xây dựng nội dung, thiết kế Bảo tàng (phụ trách chính)

1. Véronique Doffus, Kiến trúc sư, Pháp
2. Patrick Hoarau, Họa sĩ, Pháp
3. TS. Võ Thị Thường, Nghiên cứu dân tộc học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
4. Ths. Phạm Kim Ngân, Trung tâm Nghiên cứu và Phát huy giá trị Di sản văn hóa
5. TS. Phạm Văn Dương, Phó Giám đốc, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
6. Ths. Nguyễn Thị Hồng Mai, Chuyên gia bảo quản, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam
7. Ths. Phạm Đam Ca, Họa sĩ, Việt Nam
8. Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam (HERITIST)

II. Những người bạn của Bảo tàng

9. Susan Bayly, Giáo sư nhân học, Cambridge University, Vương quốc Anh
10. Christine HemmetNghiên cứu dân tộc học, Bảo tàng Quai Branly, Pháp
13. TS. Amareswar Galla, Chuyên gia bảo tàng học, International Institute for the Inclusive Museum, Úc
14. TS. Rosalia Sciortino, Nghiên cứu nhân học, Italy
17. Trường THCS Nguyễn Văn Huyên, huyện Hoài Đức, Hà Nội
18. Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, TP Tuyên Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét