Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Rất vui khi hôm nay một nhóm học sinh trường Nguyễn Văn Huyên lại tự rủ nhau dến thăm Bảo tàng. Hỏi tại sao cháu biết bảo tàng mà đến thì các cháu nói là xem trên facebook của nhà trường .
Các cháu rất tự nhiên. Thích làm tình nguyện viên cho Bảo tàng nữa.https://www.facebook.com/NguyenVanHuyenMuseum/photos/a.504601672955537.1073741830.504579126291125/773314909417544/?type=1&theater

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét