Thứ Hai, 16 tháng 2, 2015

Báo Tết về Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên

Xuân Ất Mùi không ngờ là nhiều báo Tết đều có bài về Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và về chủ thể của bảo tàng. Đặt trước bàn thờ, thắp hương báo với bố mẹ.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét