Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Hệ thống hướng dẫn tham quan bằng máy thuyết minh (audioguide)


 Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên đang triển khai hệ thống hướng dẫn tham quan bằng máy thuyết minh (audioguide). Hiện tại đang thử nghiệm hệ thống hướng dẫn tham quan bằng tiếng Việt để nghe câu chuyện của từng hiện vật, từng bức ảnh. Chúng tôi đang chuẩn bị song song để có sản phẩm hoàn thiện với 3 ngôn ngữ: Việt, Pháp, Anh. Bảo tàng chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm triển khai dự án audioguide với các đồng nghiệp và bảo tàng bạn.


* The Nguyen Van Huyen Museum is preparing a set of audio guide players for visitors. We are currently setting up the Vietnamese system for visitors to listen to the stories of each object, each photo. We are looking forward to having a full set of audio tours including three languages: Vietnamese, French, and English.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét