Thứ Ba, 21 tháng 4, 2015

Tết Thanh minh

Hôm nay là Tết Thanh minh. Cách đây 73 năm, GS Nguyễn Văn Huyên đã có một bài nghiên cứu rất hay về tiết Thanh minh đăng trên tạp chí Indochine, 3/1942. Đây là nhận xét tinh tế của ông về Tết này:

"Như vậy, ở khắp đất nước Việt Nam, nhất trí trong một niềm hiếu thảo sâu sắc, người ta năm nào cũng làm lễ Thanh minh. Bằng cách cử hành những lễ nghi mà tôi đã tả vắn tắt trên đây, người sống tăng cường mối liên hệ ràng buộc họ với những người thân của mình đã khuất. Trong khi tới mộ xới đất để cho cỏ mọc mềm và rậm hơn, họ khẳng định ý muốn giữ gìn mồ mả mãi mãi trước ý muốn của người chủ đất tìm cách làm những ngôi mộ đó biến khỏi mặt đất, vì khát khao muốn lấy lại những khoảnh ruộng đã trở nên vô sinh."
(Góp phần nghiên cứu văn hóa Việt Nam, 1996, NXB Khoa học xã hội, tr. 102)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét