Thứ Ba, 28 tháng 4, 2015

Trích đoạn đám rước Hội Giá làng Yên Sở từ quán Giá đến Văn chỉ

 (Hội Giá ngày 10 tháng 3 năm Ất Mùi - 28/4/2015)

Năm 1938, GS Nguyễn Văn Huyên đã viết: "Ngày 10 tháng 3, làng Đắc Sở rước đồ cúng đến đình Yên Sở. Hai giờ chiều, hai làng kéo đến lấy sớ ở văn chỉ, tại địa phận Yên Sở. Ngày nào cũng vậy, từ  ngày 10 đến 26 tháng 3, đều có rước và tế tại đình Yên Sở. Những đám rước này chẳng phải là rước bài vị thần. Các thần không được khiêng tới đình. Đây là những đám rước văn, tức là rước bài sớ. Trong đám rước, có những đứa trẻ bảy tám tuổi đi thành hai hàng bên cạnh bát bửu. Các đứa trẻ đó được gọi là "tổng cờ". Chúng ở dưới quyền chỉ huy của một người trạc 40 tuổi, gọi là thủ hiệu. Khi ông ta đánh chiêng thì hai tuần đinh cùng với lũ trẻ đồng thanh hô: "Lai ré hè ré" và phất cờ. Dân làng gọi đấy là hèm của thần Lý Phục Man. (Góp phần nghiên cứu một vị thành hoàng, 1938).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét