Thứ Hai, 19 tháng 10, 2015

Berlin, 19 tháng 10 năm 1975

Ngày 19 tháng 10 năm 1975 (40 năm trước) ông Nguyễn Văn Huyên qua đời sau một ca phẫu thuật ở Berlin, CHDC Đức. Ông tin tưởng ở nền y học Đức, không nghĩ là mình sẽ ra đi mãi trong chuyến đi này nên không một lời căn dặn, từ biệt mẹ và các con.


Trong Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên có trưng bày một tờ lịch 19/10/1985 được bà Vi Kim Ngọc dán trong cuốn Nhật ký của mình bên cạnh những tâm sự của bà 10 năm xa cách ông.


Tấm ảnh dưới chụp tại Matxcova trong chuyến đi đầy kỷ niệm của ông bà trước khi ông mất 2 tháng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét