Thứ Năm, 5 tháng 11, 2015

Biển chỉ đường tới Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên


Hoàn thành biển chỉ đường tới Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên trên Quốc lộ 32 (Hà Nội - Sơn Tây)


The road sign to the Nguyen Van Huyen Museum on Highway No. 32

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét