Thứ Bảy, 14 tháng 11, 2015

Phim tài liệu "Điều còn mãi"


Phim tài liệu "Điều còn mãi" được thực hiện nhân dịp kỉ niệm 70 năm truyền thống và 20 năm thành lập Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

This documentary film is produced for the 70th anniversary of the educational tradition and the 20th anniversary of the University of Social Sciences and Humanities.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét