Thứ Hai, 16 tháng 1, 2017

Chuẩn bị một cuộc cải cách giáo dục (1963-1964)

Từ 1963-1964 Chính phủ đã chuẩn bị một cuộc cải cách giáo dục mới (CCGD). Đầu tháng 8 năm 1964 Thủ tướng Phạm Văn Đồng dự Hội nghị cải cách giáo dục ở Bãi Cháy. Vịnh Hạ Long. Hội nghị giải tán thì hôm sau máy bay Mỹ ném bom Hạ Long, mở đầu cuộc chiến tranh phá hoại ở miền Bắc. CCGD bị hoãn lại đến 1973 thì khởi động lại. Đây là biên bản cuộc họp 18/3/1973 của Ban CCGD Trung ương thảo luận Đề án CCGD. Ông Huyên vạch ra một tầm nhìn: Cuộc CCGD dự kiến bắt đầu từ 1975 -1976 và kết thúc 1983 -1984 hoặc 1984-1985. CCGD sẽ thực sự phát huy tác dụng vào 1990 hay 2000.
Thế rồi chiến tranh kết thúc. Đất nước thống nhất. Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên qua đời (1975) không có cơ hội tham gia cuộc CCGD lần 3 thống nhất hệ thống giáo dục 2 miền; chuyển từ giáo dục 10 năm sang 12 năm.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét