Thứ Tư, 25 tháng 1, 2017

Khóa luận về Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên


Sinh viên Phạm Vũ Như Mai khoa Di Sản Văn hoá, ĐH VH Hà Nội, vừa bảo vệ thành công khoá luận tốt nghiệp với đề tài Tìm hiểu nội dung và giải pháp trưng bày tại Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên. Người hướng dẫn Ths Hoàng Thanh Mai. Khoá luận luận được điểm 9,8/10.
Chúc mừng cháu Mai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét