Thứ Bảy, 22 tháng 7, 2017

Lãnh đạo thôn Lai Xá cảm ơn PGS. TS. Nguyễn Văn Huy

Lãnh đạo thôn Lai Xá cảm ơn sự giúp đỡ của PGS Nguyễn Văn Huy, Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên và các bạn, đồng nghiệp của ông Huy đã giúp đỡ thôn rất nhiều trong quá trình xây dựng Bảo tàng Nhiếp ảnh Lai Xá đồng thời cùng bàn về tiếp tục hoàn thiện và thúc đẩy sự phát triển BT, đặc biệt phát triển công chung của BT. Vũ Thuỳ, đại diện nhóm tình nguyện viên của Đại học Văn Hoá, bày tỏ nguyện vọng tiếp tục tham gia hoạt động của BT nhiếp ảnh và được thực hiện việc nghiên cứu về di sản và văn hoá đương đại ở làng Lai Xá.

Chủ Nhật, 16 tháng 7, 2017

Người chụp tấm ảnh cuối cùng của ông bà Huyên

Lưu bút của TS Trần Thị Hoàng Oanh, người chụp những tấm ảnh cuối cùng về ông bà Huyên 9/1975 ở Liên Xô.