Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

GS Nguyễn Quý Đạo về thăm quê

GS.TS Nguyễn Quý Đạo cùng các cháu Trang, Bình về thắp hương nhà thờ tổ và thăm Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên.


Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Hội đồng Tu luật, 1949

Hồ sơ mới phát hiện: Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng Tu luật, 1949, để soạn thảo các dự án luật trình nhà nước.


 
Trong danh sách này có 2 anh em Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Văn Hưởng, các vị đều có nền tảng kiến thức cơ bản về luật, lấy bằng cử nhân luật ở Pháp.

Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Kỷ niệm ngày sinh ông Huyên

Nhớ ngày sinh của bố 16/11.
Ông sinh 16/11/1905 tại nhà 23 phố Thuốc Bắc, Hà nội
Ảnh: Ông Huyên trong một chuyến khảo sát Cải cách giáo dục ở Liên Xô.