Thứ Năm, 22 tháng 11, 2018

Hội đồng Tu luật, 1949

Hồ sơ mới phát hiện: Sắc lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành lập Hội đồng Tu luật, 1949, để soạn thảo các dự án luật trình nhà nước.


 
Trong danh sách này có 2 anh em Nguyễn Văn Huyên và Nguyễn Văn Hưởng, các vị đều có nền tảng kiến thức cơ bản về luật, lấy bằng cử nhân luật ở Pháp.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét