Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

Kỷ niệm ngày sinh ông Huyên

Nhớ ngày sinh của bố 16/11.
Ông sinh 16/11/1905 tại nhà 23 phố Thuốc Bắc, Hà nội
Ảnh: Ông Huyên trong một chuyến khảo sát Cải cách giáo dục ở Liên Xô.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét