Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2019

Ba trụ cột của nền giáo dục từ 1946-1975

Dự án VinUni tới tham quan và tìm hiểu ba trụ cột cơ bản của nền giáo dục trong thời gian GS Nguyễn Văn Huyên làm Bộ trưởng (1946-1975): Dân tộc, Khoa học và Đại chúng.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét