Thứ Hai, 28 tháng 10, 2019

50 năm thành lập trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang

Đại diện gia đình Cố Bộ trưởng Nguyễn Văn Huyên chúc mừng 50 năm thành lập trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Tuyên Quang.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét